Náš tým

Mgr. Miroslav Mira

Lektor Nordic Walking

K severské chůzi alias Nordic Walking přišel tak, že měl oči otevřené při studijním pobytu ve Finsku. Tam poprvé uviděl lidi s hůlkami bez sněhu. Byli vidět všude okolo, „na ulicích“, stezkách, v terénu, v množství, které středoevropanovi přišlo větší než malé. Ti lidé jej inspirovali k pátrání, co je tak zajímavého, užitečného a zábavného na pohybu s holemi. Podařilo se „prokopat“, díky štěstěně a dobrým lidem, až k zakladatelům této pohybové aktivity v čele se Sirpou Arvonen, u které byl vyškolen. A od těch dob hůlky s ním kráčí naší krajinou, šíří pohyb s holemi a snaží se předat lidem radost z pohybu venku. V současnosti žije v Brně, kde pořádá pravidelné lekce a kurzy Nordic Walking, spravuje tyto webové stránky a šíří severskou chůzi v České republice s otiskem lektora zkušenostního učení.

Mgr. Miroslav Mira, hlubší a detailnější představení lektora a historie událostí spojené s Nordic walking u nás.

Mgr.Michaela Kubínová

Lektorka Nordic Walking

 • 1998 ukončeno 5-ti leté magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK Praha v oboru: Funkční poruchy hybného systému
 • 1998 - 2001 výuka budoucích fyzioterapeutů na SZŠ a VZŠ Hradec Králové
 • 1998 - doposud pracuji jako fyzioterapeut v PPCHC Sanus s.r.o. (diagnostika a terapie funkčních poruch dle Lewita, Mojžíšové, Bruggera…).

Severské chůzi, nordic walking, se věnuje intenzivně jak ve vedení vlastních lekcí a tréninků tak se podílí na přípravě a vedení nových programů a kurzů v rámci týmu severské chůze. Velký přínos pro odborníky z oboru komplexního přístupu léčby člověka.

Říká o sobě. „Jsem zastáncem holistického přístupu v terapii i životě“.

Bc. Lukáš Krupka

Instruktor Nordic Walking

 • Od roku 2010 člen týmu Severskachuze.cz, Lukáš se podílí se na přípravě a realizaci, instruktorského kurzu i firemních akcí a rozbíhá své vlastní lekce v Jičíně, podrobněji viz.Skupinové lekce Nordic Walking
 • v roce 2009 ukončil 3 leté bakalářské studium na FTK UP v Olomouci v oboru Rekreologie
 • v roce 2009 školení horského průvodce po Krkonošském národním parku
 • v roce 2010 rekvalifikační kurz Průvodcovská činnost horská
 • od roku 2007 pracuje jako průvodce v CK Hoška Tour Lázně Bělohrad
 • od roku 2010 Člen Českého spolku horských průvodců

• je aktivní člen AC TJ Jičín, Sokol Jičín, rekreačně se věnuje např. cyklistice, gymnastice, volejbalu a běhu na lyžích

Markéta Chlubná (Mery)

Instruktor Nordic Walking

absolventka Taneční konzervatoře v Brně.

 • V roce 2010 absolvovala intruktorský kurz a od letošního roku 2011 se podílí se na přípravě a realizaci kurzu Severske chuze.cz. Mery rozbíhá své vlastní lekce v Brně, Komíně, podrobněji viz.V Brně. Dále se chce zaměřit na Nordic Walking pro rodiče s dětmi.
 • 13 divadelních sezón coby členka baletu Národního divadla v Brně
 • v současnosti učitelka tanečního oboru na ZUŠ
 • od roku 2006 cvičitelka vodního aerobiku v mělké a hluboké vodě (aquatic

fitness Speedo)

 • od roku 2010 instruktorka pohybové metody Pilates Level I + II, MAT I - III
 • Ron Fletcher Towelwork (Pilates Academy R. Sabongui)

Lada Holcová

Junior instruktorka nordic walking


Vzdělání:

 • Fyzioterapeut, Vyšší odborná škola zdravotnická (3 leté studium), Merhautova 15, Brno.
 • Absolvovala střední zdravotnickou školu na Jaselské 7/9, Brno.
 • Praxi vykonávala v nemocnici Milosrdných bratří, Polní 3, Brno.

V Současné době funguje jako rodinná manažerka 3 dětí a ve volných chvílích působí jako asistent instruktora nordic walking a připravuje se vést lekce samostatně.

Absolvovala:

 • Základní školení instruktor nordic walking 1. stupeň u Miroslava Miry (Duben 2009)

Nordic walkingu se věnuje od absolvování kurzu a aktivně spolupracuje na pravidelných setkáních na Lesné s Mgr. Miroslavem Mirou od letošního léta 2009.

Sirpa Arvonen

V.I.P. Konzultantka

Je považována za „mámu“ zakladatelku novodobého kondičního sportu Nordic Walking. Podílela se na jeho vzniku, rozvoji a hlavně byla motorem a hlavou týmu instruktorů, kteří jej šířili.

V současnosti Nordic walking využívá jako jeden z nástrojů při motivování lidí nejen k pohybu, např. při startu změny životní stylu. Pracuje jako hlavní manager firemního fitness jedné finské společnosti a má mnoho dalších činnosti..

Nordic walking dělá stále se stejným zápalem, který umí mistrně předávat dalším LOL. Je v tom výborná. A my jsem opravdu rádi, že je nám nakloněna a cení si naší práce. Je to čest neb takové konzultace již nedělá. Na začátku roku 2011 jsem pozvali Sirpu a její sněžnicemilující přátele k nám do Krkonoš a pochodili společně po horách. Před odletem jsem dostali značku „Profi tým“, která visí na naší základně v Brně.

Little message to Sirpa: Sirpa „kiitos“ for the chance to meet you and the time I´ve spend with you ^_^ I am happy to introduce you as our special consultant.

Zde najdete Aktuální tým Nordic sports.

lektori/mgr.miroslav_vystrcil.txt · Poslední úprava: 07.01.2014 14:15 (external edit)

Mgr. Miroslav Mira, mobil 776 750 814, info@severskachuze.cz, www.severskachuze.cz